Parkování

Oficiální parkoviště jak v Prachaticích, tak Křišťanovicích pojmou až 1000 automobilů. Prosím všechny závodníky i fanoušky, aby využívali jen tato oficiální parkoviště a nebránili vjezdům do soukromých objektů.

Dopravní omezení

Aktuální dopravní informaci reflektuje v průběhu akce aplikace Waze. Doporučujeme používání této navigace pro bezproblémový průjezd Prachaticemi.

Velké náměstí, Prachatice

Uzavírka od 16.7.2021 6:00 do 20.7.2021 18:00

  Velké náměstí bude uzavřeno v celém rozsahu z důvodu umístění centra závodu XTERRA. Objízdná trasa se nenavrhuje.

Centrum města Prachatice

Uzavírka od 18.7.2021 6:00 do 20.7.2021 6:00

  Ulice Solní, Dlouhá, Horní, Klášterní, Neumannova, Dolní brána, Kostelní náměstí, Křišťanova, Husova, Poštovní a Věžní budou uzavřeny z důvodu vedení tratí závodu. Fakticky nebude možné vůbec vjet do historického jádra města. Parkování zajištěno na Horním náměstí v bývalých kasárnách.

Ulice Zlatá Stezka Prachatice

Uzavírka od 18.7.2021 15:00 do 20.7.2021 20:00

  Ulice bude uzavřená po celé délce od Internátu SPgŠ až po ústí do ulice Solní. Uzavírka je v letošním roce delší z důvodu nutnosti rozmístění zábran po celé délce komunikace.

Místní komunikace Perlovice-Kahov

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 18:00

  Místní komunikace Perlovické zatáčky, přes Volovice až do Kahova bude uzavřena důvodu průjezdu závodníků. Objížďka vede přes Prachatice do Perlovické zatáčky.

Silnice III. Třídy č.141, 33 Albrechtovice-Záblatí

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 15:00

  Hlavní spojnice mezi Albrechtovicemi a Záblatím bude uzavřena jen po nezbytně dlouhou dobu. Objížďka vede přes Oseky, Prachatice, Libínské sedlo.

Silnice III. Třídy 14135 Řepešínský mlýn-Záblatí

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 15:00

  Krátký asi kilometrový úsek mezi Řepešínským mlýnem a Záblatím bude uzavřena jen krátkodobě. Ve spojení se zmíněnou uzavírkou silnice č.141433 tím dojde i k uzavírce celé návsi obce Záblatí. Objízdná trasa: Řepešín, Saladín, Záblatí

Místní komunikace Hlásná Lhota-Křišťanovice

Uzavírka od 17.7.2021 6:00 do 20.7.2021 20:00

  Cesta okolo Kříšťanovického rybníku Hlásné Lhoty do Kříšťanovic bude uzavřena sice delší dobu, ale vjezd do campu u rybníka přes Hlásnou Lhotu bude uzavřen vždy jen na několik málo minut při průjezdu závodníků. Zato úsek mezi campem a Křišťanovicemi bude uzavřen trvale po celou dobu trvání uzavírky. Objízdná trasa: Albrechtovice, Křišťanovice.

Pro vaše otázky

Máte dotaz?

michal@xterra.cz

+420 725 944 979