Parkování

Oficiální parkoviště jak v Prachaticích, tak Křišťanovicích pojmou až 1000 automobilů. Prosím všechny závodníky i fanoušky, aby využívali jen tato oficiální parkoviště a nebránili vjezdům do soukromých objektů.

Dopravní omezení

Aktuální dopravní informaci reflektuje v průběhu akce aplikace Waze. Doporučujeme používání této navigace pro bezproblémový průjezd Prachaticemi.

Velké náměstí, Prachatice

Uzavírka od 16.7.2021 6:00 do 20.7.2021 18:00

  Velké náměstí bude uzavřeno v celém rozsahu z důvodu umístění centra závodu XTERRA. Objízdná trasa se nenavrhuje.

Centrum města Prachatice

Uzavírka od 18.7.2021 6:00 do 20.7.2021 6:00

  Ulice Solní, Dlouhá, Horní, Klášterní, Neumannova, Dolní brána, Kostelní náměstí, Křišťanova, Husova, Poštovní a Věžní budou uzavřeny z důvodu vedení tratí závodu. Fakticky nebude možné vůbec vjet do historického jádra města. Parkování zajištěno na Horním náměstí v bývalých kasárnách.

Ulice Zlatá Stezka Prachatice

Uzavírka od 18.7.2021 15:00 do 20.7.2021 20:00

  Ulice bude uzavřená po celé délce od Internátu SPgŠ až po ústí do ulice Solní. Uzavírka je v letošním roce delší z důvodu nutnosti rozmístění zábran po celé délce komunikace.

Místní komunikace Perlovice-Kahov

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 18:00

  Místní komunikace Perlovické zatáčky, přes Volovice až do Kahova bude uzavřena důvodu průjezdu závodníků. Objížďka vede přes Prachatice do Perlovické zatáčky.

Silnice III. Třídy č.141, 33 Albrechtovice-Záblatí

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 15:00

  Hlavní spojnice mezi Albrechtovicemi a Záblatím bude uzavřena jen po nezbytně dlouhou dobu. Objížďka vede přes Oseky, Prachatice, Libínské sedlo.

Silnice III. Třídy 14135 Řepešínský mlýn-Záblatí

Uzavírka od 19.7.2021 10:00 do 19.7.2021 15:00

  Krátký asi kilometrový úsek mezi Řepešínským mlýnem a Záblatím bude uzavřena jen krátkodobě. Ve spojení se zmíněnou uzavírkou silnice č.141433 tím dojde i k uzavírce celé návsi obce Záblatí. Objízdná trasa: Řepešín, Saladín, Záblatí

Místní komunikace Hlásná Lhota-Křišťanovice

Uzavírka od 17.7.2021 6:00 do 20.7.2021 20:00

  Cesta okolo Kříšťanovického rybníku Hlásné Lhoty do Kříšťanovic bude uzavřena sice delší dobu, ale vjezd do campu u rybníka přes Hlásnou Lhotu bude uzavřen vždy jen na několik málo minut při průjezdu závodníků. Zato úsek mezi campem a Křišťanovicemi bude uzavřen trvale po celou dobu trvání uzavírky. Objízdná trasa: Albrechtovice, Křišťanovice.

Pro vaše otázky

Máte dotaz?

michal@xterra.cz

+420 725 944 979

Dear athletes, our website is right now under construction. We are working hard to update all the pages for 2021 season.

XTERRA CZECH will take place between 18th – 20th June 2021 in Prachatice Czech Republic. Registration is open HERE

Check videos from 2020: HERE (YT), HERE (FB), HERE (FB), HERE (FB), HERE (CT)

Check photos from 2020: HERE (G Photos), HERE (Rajce), HERE (Rajce), HERE (Rajce)